Miriam Ušalová

Zdravím všetkých výtvarníkov a milovníkov umenia, moje meno je Miriam Ušalová a momentálne
som študentkou u profesionálneho umelca Didier Le Mar © na súkromných výtvarných hodinách od BEAUTIFUL ART gallery . Vďaka súkromným hodinám sa dnes môžem zdokonaľovať v niečom, čo už v útlom detstve objavila moja mamka
a čo som ´´zdedila´´ práve po nej a to je cit pre výtvarné umenie.

 

Od malička bola mojím najlepším
nástrojom ceruzka, bolo úplne jedno aká, tieňovať som sa naučila aj s tými najtvrdšími. Moja prvá
kresba v živote bol môj otec. Kreslila som ho tak ako som videla, že ho kreslí mama, keď som sedela
oproti nej, čiže hore nohami. A tak to pokračovalo kopírovaním iných obrázkov a fotografií. Neskôr
som sa začala venovať aj keramike a modelovaniu, kde som najčastejšie vytvárala reliéfy mesta
a krajiny. Až po čase, keď som už aj stratila motiváciu a inšpiráciu k akejkoľvek tvorbe, sa mi podarilo
natrafiť na výtvarné kurzy od BEAUTIFUL ART gallery, kedy ma môj lektor nanovo motivival k tvorbe.
Ako dieťa som bola vedená k úcte k prírode a všetkému živému, k hodnotám, ktoré som si aj sama
časom vypestovala. Tieto hodnoty ma postupom času priviedli aj ku inej úrovni chápania života,
k inému uhlu pohľadu. Nový náhľad mi v živote otvoril nové cesty. A práve tento duchovný vývoj ma
v živote inšpiruje, to ako každý inak vníma skutočnosť a ako sa vďaka tomu skutočnosť môže meniť.
Tak je to aj s vecami, ktoré pozorujeme, so situáciami, ktoré zažívame, s umením, ktoré tvoríme.
Všeobecne uprednostňujem ticho. Ale už keď hudba, tak aj s tancom. Ako dievča som sa zamilovala
do baletu ale tancovať som začala len pred pár rokmi. Konkrétne ide o moderný tanec a scéniku,
takzvané ´´contemporary´´. Aj samotný tanec, jeho disciplína a zároveň bezhraničnosť ma nadchýna
a inšpiruje.
Moja tvorba donedávna zahŕňala len kresbu, takmer nikdy som nepoužívala farby. Počas kurzu som
vyskúšala a začala rozvíjať aj maľbu, zatiaľ len akvarel a akryl, čo mi otvorilo dvere do sveta farieb.
A poviem vám pravdu, odvtedy som na farby citlivejšia a sú pre mňa určitou formou terapie. Tak ako
sa vyvíjam na duchovnej úrovni a v živote, tak sa vyvíja aj moja tvorba. U mňa platí: pomaly ďalej
zájdeš!

 

 

Copyright © 2022 K.S.V.B.A. www.ksvba.sk  Všetky práva vyhradné

 

 

 

 

 KLUB SLOVENSKÝCH VÝTVARNÍKOV BEAUTIFUL ART

Web: www.ksvba.sk

Instagram: ksvba.sk

E-mail: ksvba@gmail.com

Tel.: 0944033123, 0904 333 202

© Klub Slovenských výtvarníkov Beautiful Art 2021. Všetky práva na texty a foto materiál uvedené na tejto stránke sú výhradným duševným a autorským vlastníctvom Didier Le Mar © a spoločnosti BEAUTIFUL ART s.r.o. .