PREDSEDA  K.S.V.B.A - KLUBU SLOVENSKÝCH VÝTVARNÍKOV BEAUTIFUL ART.  

Didier Le Mar © je významný Európsky umelec, predseda K.S.V.B.A Klubu Slovenských výtvarníkov BEAUTIFUL ART a výtvarným lektorom, ktorý svojím doterajším pôsobením významne obohacuje Slovenskú a Európsku kultúru vyše 21 rokov, nadväzuje na rodinnú tradíciu výtvarníkov, ktorá siaha do roku 1895. 

PREDSEDNÍČKA  K.S.V.B.A - KLUBU SLOVENSKÝCH VÝTVARNÍKOV BEAUTIFUL ART.  

Lucia Takáčová je výtvarníčkou, kurátorkou BEAUTIFUL ART grand gallery a predsedníčkou K.S.V.B.A Klubu Slovenských výtvarníkov BEAUTIFUL ART, ktorá sa venuje výtvarnému umeniu od útleho detstva.

 

 

 

 KLUB SLOVENSKÝCH VÝTVARNÍKOV BEAUTIFUL ART

Web: www.ksvba.sk

Instagram: ksvba.sk

E-mail: ksvba@gmail.com

Tel.: 0944033123, 0904 333 202

© Klub Slovenských výtvarníkov Beautiful Art 2021. Všetky práva na texty a foto materiál uvedené na tejto stránke sú výhradným duševným a autorským vlastníctvom Didier Le Mar © a spoločnosti BEAUTIFUL ART s.r.o. .