Zuzana Nistorencu

Dovoľte mi, aby som sa vám predstavila. Volám sa Zuzana Nistorencu. Som rozvíjajúca sa výtvarníčka, venujem sa tvorbe pri, ktorej sa môžem rozvíjať a osvojovať si vyššie výtvarné pojmy.

 
V roku 2024 som začala navštevovať súkromné výtvarné hodiny od BEAUTIFUL ART gallery, kde sa momentálne ešte stále učím a zdokonaľujem v technikách kresby a maľby.  Napriek tomu, že som začínajúca autorka, mám ambície stať sa kvalitnou a uznávanou výtvarníčkou. K svojej tvorbe preto pristupujem veľmi svedomito a s nadšením. Mojim veľkým cieľom je nájsť svoj osobitý výtvarný prejav. Umenie je mojou veľkou radosťou. 

Copyright © 2023 K.S.V.B.A. www.ksvba.sk  Všetky práva vyhradné

 

 

 

 

 

 KLUB SLOVENSKÝCH VÝTVARNÍKOV BEAUTIFUL ART

Web: www.ksvba.sk

Instagram: ksvba.sk

E-mail: ksvba@gmail.com

Tel.: 0944033123, 0904 333 202

© Klub Slovenských výtvarníkov Beautiful Art 2021. Všetky práva na texty a foto materiál uvedené na tejto stránke sú výhradným duševným a autorským vlastníctvom Didier Le Mar © a spoločnosti BEAUTIFUL ART s.r.o. .