Ing.Martina Bozóky,Ph.D.

Dovoľte mi aby som sa vám predstavila. Volám sa Martina Bozóky. Som študentkou súkromných výtvarných hodín od BEAUTFUL ART gallery. Momentálne sa učím a zdokonaľujem vo výtvarných technikách. 
 
 
Maľovanie je so mnou úzko späté už od detstva.
O to viac, že naša celá rodina inklinovala k umeniu a k maľbe.
Otec sa väčšinu života venoval profesionálne remeselnej maľbe interiérov,
no mal i mnoho svojich umeleckých prác z mladosti, ktoré nám rád ukazoval, aby nás inšpiroval.
No vzorom v maľbe mi bola práve moja staršia sestra, ktorá nádherne maľovala už od mala.
Dalo by sa povedať, že som sa už narodila do umeleckej rodiny.
Otec vyštudoval dva cykly hudobnej výchovy, kde sa naučil
hrať na klarinet, akordeón i saxofón. Potom dlhé roky hral i spieval v dychovej kapele. Boli
časy, keď sa v mladosti venoval i spoločenským tancom. Dnes učí žiakov hru na akordeón a klavír na umeleckej škole. Mama zase v mladosti spievala a tancovala v ľudovom súbore.
Toto všetko ma ovplyvnilo v tom, že i ja som sa vydala na cestu za umením. Zhruba
rok som hrala na zobcovej flaute, osem rokov som sa venovala hre na violončelo a celkom
osemnásť rokov som tancovala štandardné a latinsko-americké tance, ktoré mi spolu
s maľbou prirástli k srdcu najviac a obe ma sprevádzali až do dospelosti. Zrejme aj preto
spájam hudbu, tanec a maľbu do jedného celku. Aj pohyb štetcom vie byť pre mňa rovnako
vzrušujúci ako tanec. Väčšina mojich diel má charakteristickú pastóznu, štruktúrovanú textúru, ktorú neskôr
dekorujem najmä akrylovými farbami, atramentmi, práškovými pigmentami a metalickými
voskovými pastami. Poväčšine ide o abstraktnú maľbu, ktorá vystihuje pocit a energiu, ktorú
som zažívala počas tanca a ktorú chcem do diela vložiť, čiže nie je to len zhluk farieb, ale
i daných pocitov, ktoré pri maľbe mám a ktoré do nej vkladám. Zároveň, vždy predtým, než
začnem tvoriť, si v hlave utvrdím, aký zámer a energiu vložím do konkrétneho diela.
 
 

 

 

Copyright © 2023 K.S.V.B.A. www.ksvba.sk  Všetky práva vyhradné

 

 

 

 

 

 KLUB SLOVENSKÝCH VÝTVARNÍKOV BEAUTIFUL ART

Web: www.ksvba.sk

Instagram: ksvba.sk

E-mail: ksvba@gmail.com

Tel.: 0944033123, 0904 333 202

© Klub Slovenských výtvarníkov Beautiful Art 2021. Všetky práva na texty a foto materiál uvedené na tejto stránke sú výhradným duševným a autorským vlastníctvom Didier Le Mar © a spoločnosti BEAUTIFUL ART s.r.o. .